Museum Jorn

Præsentation

Museum Jorn har den største eksisterende samling af Asger Jorns værker.
Blandt hovedværkerne er maleriet Stalingrad og den 14 meter lange billedvævning Den lange rejse. I årene 1953-1973 skænkede Asger Jorn sin internationale kunstsamling på 5.500 værker til Silkeborg. Samlingen er enestående med sin kombination af Jorns egne værker og værker af danske og internationale kunstnere, som inspirerede ham, eller som han var i kunstnerisk dialog med.

 

Pædagogisk profil

Pædagogisk profil og undervisningstilbud
Museum Jorn tilbyder aktiviteter for børn, unge og voksne i alle aldre. Vores mål er at skabe fordybelse, engagement og nysgerrighed i mødet med kunsten.

Museum Jorn tilbyder undervisningsforløb i form af aktive omvisninger og workshops med forskellige emner, som bestilles mindst to uger i forvejen. Skoler kan få undervisningsforløb tirsdag til fredag kl. 10 til 16, som helst påbegyndes på hele timetal:

Aktive omvisninger
Aktive omvisninger er dialogbaserede billedsamtaler, hvor eleverne inddrages aktivt. Gennem dialog, skitseøvelser og ordlege bliver kunstværkerne udforsket, og der lægges op til diskussion af fx billedsprog, stemning eller hvad der er særligt for den kunstneriske proces. Vi søger at indkredse begreber inden for den moderne kunst og diskuterer forskellige billedudtryk og materialer. Vi tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser af værkerne og tilbyder en åben og dialogbaseret tilgang til at se på kunst. Aktive omvisninger kan bookes hele året og varighed er som regel 1 time.

Workshops
Workshops er undervisningsforløb, som kombinerer dialogbasede billedsamtaler med værkstedsaktiviteter. Her skaber eleverne deres eget kreative produkt med inspiration fra billedkunsten, som kan opleves på museet. Workshops tilbydes kun i udvalgte perioder og knytter sig ofte til særudstillinger eller særlige events. Varighed er 2 timer.

Entré
Der er altid gratis entré for alle børnehavegrupper, skoleklasser og SFO-grupper på Museum Jorn. Omvisninger er også gratis for skoler og institutioner i Silkeborg Kommune, de skal blot aftales på forhånd. Museum Jorn 8682 5388.
Kontakt
Kirsten Tolstrup
Formidlingsinspektør
8682 5388

Forløb udbudt af Museum Jorn

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsuddannelse

Kursus