Lokalt samarbejde

Udover at benytte forløb her fra siden, kan skoler og dagtilbud også etablere lokale samarbejder med aktører i nærområdet fx virksomheder og foreninger. Når samarbejdet forløber over længere tid, hvor eksterne samarbejdspartnere laver forløb på lige fod med lærere og pædagoger, skal der udarbejdes en skriftlig aftale og muligvis indhentes børneattester.

Skoleafdelingen har udarbejdet en skabelon til en samarbejdsaftale, som kan bruges til at afklare forventninger og ansvarsfordeling mv. mellem skolen/dagtilbuddet og den eksterne samarbejdspartner.

Yderligere information
Samarbejdsskabelon
Find inspiration til arbejdet med åben skole og dagtilbud
Hent inspiration til det gode samarbejde.