Gratis

Søens smådyr

Beskrivelse

En god introduktion til de ferske vandes miljø

Vi pakker vognen med udstyr til at undersøge dyrene i og ved mosen eller søbreddens lave vand. Gennem aktivitet, lette videnskabelige undersøgelser, historier og leg bliver vi sammen klogere på de dyr, vi finder. Forløbet tager afsæt i den naturligt undersøgende tilgang, som børn i denne aldersgruppe har til naturen. Vi går på opdagelse med tid til fordybelse og begejstring.

Aktiviteter

Forløbet tager afsæt i den naturligt undersøgende tilgang, som børn i denne aldersgruppe har til naturen. Vi går på opdagelse med tid til fordybelse og begejstring. Eleverne arbejder sammen i grupper af 2-3 elever om at fiske smådyr fra vandet. Der lægges op til at undersøge de dyr, man finder. Hvilke dyr finder vi flest af? Hvor dybt dykker en vandedderkop i forhold til en rygsvømmer? Hvor hurtigt svømmer en vandkalv? Simple eksperimenter, der introducerer eleverne til den naturvidenskabelige arbejdsmetode og til at tælle og registrere, observere og beskrive. Naturvejlederen leder turen i samarbejde med læreren og fortæller nærmere om nogle af de dyr, som eleverne finder.

Forberedelse

I kan fx læse eller se nogle film og søernes sære liv, inden I kommer på besøg. Der er givet nogle forslag herunder. Vil I rigtig forske løs, kan I arbejde med hæftet "Vandhulsdetektiver" eller den norske "Nysgerrig-Per"-metode. I sidstnævnte arbejder eleverne med at opstille egne undringsspørgsmål, formulere hypoteser og udforme små forsøg. De indsamler data og præsenterer det efterfølgende. 

Efterbehandling

Arbejd evt. videre med hæftet "Vandhulsdetektiver" eller jeres projekt, hvis I har taget hul på "Nysgerrig-Per"-metoden. I kan lave jeres klasseværelse om til en sø under overfladen, og lave modeller af søens dyr og planter, som I hænger op i klassen. Hvis I er kreative med snor eller garn, kan I trække tråde mellem dyrene, og på den måde vise fødekæden i søen.

Formål

Mål med forløbet er, at eleverne prøver at undersøge og beskrive organismer i naturen. Først og fremmest handler det om at være nysgerrig og fordybe sig i naturens forunderlige verden. Gennem enkle naturvidenskabelige undersøgelser og statistik, oplever eleverne at kunne anvende færdigheder og viden fra undervisningen i en autentisk ramme.

Kompetenceområde

  • Undersøgelse > Undersøgelser i naturfag,
  • Organismer Modellering > Organismer
  • Perspektivering > Organismer
  • Kommunikation > Formidling.

Lærerrolle

Lave fungerende grupper, hjælpe eleverne til at genkende stof fra undervisningen, være aktivt deltagende og understøtte eleverne i aktiviteterne.

Sted
AQUA Naturfagscenter
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Tilmelding

Udfyld formularen via feltet "Kontakt udbyder"