Kanonforfattere i ny form - SMS-noveller

Beskrivelse

Forløbet kredser om tre af gymnasieskolens udvalgte kanonforfattere, Martin Andersen Nexø, Johannes V. Jensen og Klaus Rifbjerg, kombineret med nutidige perspektiverende tekster. Kanonteksterne og de perspektiverende tekster er sat sammen i par ud fra de universelle temaer outsideren, tab og flygtninge og eksil, hvor temaet og den perspektiverende tekst bruges til at åbne kanonteksten. Til workshoppen på biblioteket anvendes metoderne cooperative learning og shared reading, samt remediering og parafrasering af teksternes temaer og indhold i elevernes produktion af deres egne sms-noveller.

Forberedelse

KONTAKT: Katrine Sivesgaard - kasi@silkeborgbib.dk

Tag gerne kontakt minimum en måned inden det ønskede tidspunkt for workshoppen

Formål

  • At give eleverne kendskab til tre af gymnasieskolens fjorten kanonforfattere, kanonbegrebet og de tematiske sammenhænge mellem gamle og nutidige tekster
  • At præsentere skønlitteratur på nye måder og understøtte eleverne i at åbne litteraturen med nye metoder, for eksempel via shared reading og sms-noveller
  • At give eleverne et rum, hvor de kan fordybe sig og få anderledes oplevelser med litteraturen og dermed styrke deres litterære kompetencer
Sted

Silkeborg Bibliotek