Besøg for ungdomsuddannelser

Papirmuseet, vandmærke, øsebøtte

Beskrivelse

Besøg Papirmuseet og lær om papirfremstilling i hånden og på maskinen. Hele processen fra råmateriale (klude) til færdigt produkt (papir) kan opleves på museet, og alle får lov til at lave deres eget papir.

Aktiviteter

Papirmuseet tilbyder et forløb med spændende oplevelser for studerende på ungdoms- og erhvervsuddannelser. De studerende vises rundt i den gamle 'Bøtte', som tidligere var stedet for det håndgjorte papir på Silkeborg Papirfabrik. Her lærer de om papirfremstilling i hånden og på papirmaskinen, og alle prøver at øse deres eget håndgjorte papir sammen med museets papirmagerne. Processen fra råmateriale (klude) til færdigt produkt (papir) formidles i forløbet, og herudover kommer vi ind på Silkeborg bys historie, som hænger uløseligt sammen med Silkeborg Papirfabrik. Alt efter skole, fag og ønsker fra underviserne kan vi vinkle forløbet og inddrage relevante emner. Fokusområder kunne være miljø, industrialisering eller papirhistorie.

Formål

  • Eleverne opnår viden om papirfremstilling i hånden og på papirmaskinen.
  • Alle elever får lov til at øse papir.
  • Eleverne får indblik i Silkeborg bys opståen og historie samt dens unikke kulturarv.
Sted
Papirmuseet
Papirfabrikken 78
8600 Silkeborg