Silkeborg Bibliotekerne

Præsentation

Alle børn bør opleve biblioteket som både et lære- og et værested. Derfor åbner vi dørene for børn i alle aldre med mange forskellige læringstilbud. Tilbuddene skal stimulere sprogudviklingen hos de mindste - som forudsætning for senere læseindlæring, og kan for de større børn i 0. - 10. klasse indgå som en del af undervisningen.
Vi har rammerne, fagligheden og ressourcerne til at tilbyde jer både lærerige dagsbesøg og kortere undervisningsforløb.

Vi tilpasser gerne vores tilbud i et tæt samarbejde med jer, så de passer til selv de allermindste børn i dagplejen eller vuggestuen, såvel som til folkeskolens klasser, hvor tilbuddene indgår naturligt i skolens årshjul.

Tilbuddene er populære, så book endelig i god tid.
Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Kontakt
Katrine Sivesgaard
Tovholder for Skoletjenesten
30120888

Forløb udbudt af Silkeborg Bibliotekerne

Dagtilbud

Grundskole