Papirmuseet

Præsentation

Papirmuseet er Danmarks specialmuseum for papir og papirfremstilling. Museet har til huse i Silkeborg i de gamle produktionslokaler for fremstilling af håndgjort papir på Silkeborg Papirfabrik. Bygningen kaldes "Bøtten" og i en periode var det her, man fremstillede papiret til de danske pengesedler. Maskiner og produktionsudstyr står originalt i lokalerne, og det bruges endnu af museets papirmagere. Det gamle håndværk er intakt og demonstreres stadig, og besøgende kan også selv forsøge sig som papirmagere og øse et ark papir.

Pædagogisk profil

Et undervisningsforløb på Papirmuseet tager udgangspunkt i en rundvisning i "Bøtten". Besøgende træder direkte ind i det store øselokale med originale maskiner og udstyr, og her kan man følge produktionsgangen af papir. Da Papirmuseet er et levende museum, får alle besøgende lov til at øse deres eget håndgjorte papir sammen med papirmagerne. Herved opnås et enestående indblik i papirfremstillingen.

Vi lægger vægt på at fortælle i øjenhøjde og tilpasse stoffet til alderstrin og niveau, og derfor tilrettelægges rundvisningen efter målgruppen. I et undervisningsforløb / en rundvisning kommer vi rundt om flere emner såsom det håndgjorte papir, papirproduktion, Silkeborg Papirfabrik og Silkeborg bys opståen. Alt efter målgruppe og ønsker fra underviserne kan vi vinkle forløbet. Fokusområder kan være miljø, industrialisering eller papirhistorie.

Se Museum Silkeborgs tilbud her

Kontakt

Forløb udbudt af Papirmuseet

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsuddannelse