DGI Midtjylland

Præsentation

DGI har et mål om flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige.

DGI er en nonprofitorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive. I dag tæller DGI flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige ildsjæle.

Pædagogisk profil

I DGI arbejder vi med skoler, foreninger, børn og bevægelse og meget mere. Vi arbejder også sammen med DIF på at sætte Danmark i bevægelse, så flere bliver aktive og også aktive i foreningerne. Derfor har vi stort fokus på at hjælpe foreninger og skoler til gensidige værdifulde samarbejder til glæde og gavn for børn og unge. Samarbejder, der understøtter inklusion, bevægelsesglæde, unges realkompetencer og meget mere.

Se mere her: https://www.dgi.dk/samarbejd/for-skoler-og-institutioner

Kontakt
Christina Fynbo Stüker
Børne- og Unge konsulent/Skoler og institutioner
79 40 43 50

Forløb udbudt af DGI Midtjylland

Grundskole

Kursus