DGI Midtjylland

Præsentation

DGI har et mål om flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige.
DGI er en nonprofitorganisation med flere end 1,5 millioner medlemmer, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive. I dag tæller DGI flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige ildsjæle.

 

Pædagogisk profil

I DGI arbejder vi med skoler, foreninger, børn og bevægelse og meget mere. Vi arbejder også sammen med DIF på at sætte Danmark i bevægelse, så flere bliver aktive og også aktive i foreningerne. Derfor har vi stort fokus på at hjælpe foreninger og skoler til gensidige værdifulde samarbejder til glæde og gavn for børn og unge. Samarbejder, der understøtter inklusion, bevægelsesglæde, unges realkompetencer og meget mere.

Se mere her:

https://www.dgi.dk/samarbejd/for-skoler-og-institutioner

DGI skole:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-skoler-institutioner/certificering/dgi-skole

 

 

Unge I Front - idræt som valgfag:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-skoler-institutioner/dgi-unge-i-front

 

 

 

Fokus:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/saarbare-boern-og-unge/dgi-fokus

 

 

DGI-udeskole:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-outdoor/dgi-udeskole

 

 

Badminton i skolen:

https://www.dgi.dk/badminton/badminton/badminton-i-dgi/badminton-i-skolen

 

 

Tennis i skolen:

https://www.dgi.dk/tennis/tennis/artikler/tennis-i-skolen-skal-faa-flere-familier-paa-banen

 

 

Floorball i skolen:

https://www.dgi.dk/media/20763/intro-til-floorball.pdf

 

 

Gymnastik i skolen:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland

 

DGI-børnehave:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-skoler-institutioner/certificering/dgi-boernehave

 

 

Kontakt
Christina Fynbo Stüker
Børne- og Unge konsulent/Skoler og institutioner
79404350

Forløb udbudt af DGI Midtjylland

Kursus