Gratis

Vinteraktivitet - fugle ved foderbrættet

Beskrivelse

Et indblik i havens natur

Det er ofte nemt at lokke fugle til om vinteren med mad og drikke. Med lidt tålmodighed og snilde er det bestemt muligt at få øje på de flotte, fascinerende og faverige fugle. Men hvad skal man egentlig fodre dem med, hvis man samtidig vil hjælpe fuglene bedst muligt? Det undersøger eleverne i denne aktivitet, hvor de arbejder med iagttagelser af fuglene og undersøger adfærd og fødevalg.

Aktiviteter

Hvilke fuglearter findes der i dit nabolag? Spiser alle fugle solsikkefrø? Kender du nogle af de fugle, der lever omkring dig? Der er plads til forundring og tid til fordybelse og iagttagelse, når eleverne i denne aktivitet laver bl.a. fedtkugler til fuglefodring og observerer aktivitet på foderpladsen i bedste videnskabelige stil.

SÅDAN GØR DU

  • Foder til fugle

Se film under "Undervisningsmateriale" sammen med eleverne - her forklares der også, hvad der er godt at bruge til fuglefoder. Herefter kan I lave jeres eget foder til fuglene enten derhjemme eller på klassen.

  • Observationer

Under "Undervisningsmateriale" ligger der også skemaer, som eleverne kan bruge, når de skal observere fuglene ved deres foderpladser. I kan vælge at lave forskellige foderpladser på skolen, men selvfølgelig også hjemme i elevernes egne haver. I skemaet er der plads til at notere:

  1. Dato for observation
  2. Tidsrum for observationen
  3. En streg for hver gang en fugl besøger foderet (der er udvalgt en række arter på forhånd) i det udvalgte tidsrum. 

Forhåbentlig giver det mening, når I kigger på skemaet - ellers må I gerne ringe og spørge naturvejlederne.

Der er også vedlagt visuelle oversigter over nogle af de fugle, der kan findes ved foderpladsen. Der er plads i observationarket til at skrive et par ekstra på, hvis I ikke kan finde dem på arkene.

  • Præsentation af data

Der er lavet et simpelt diagramområde, så eleverne kan lave et søjledigram over fuglene ved foderpladsen. På den måde kan eleverne danne et overblik over hvilke fuglearter, der hyppigst træffes på stedet.

Forberedelse

I kan afsætte tid til at samle kogler i naturen eller skaffe andre beholdere (måske mælkekartoner), som I skal bruge, når der skal laves fedtfoder til fuglene. Eleverne kan også medbringe disse ting hjemmefra. Andre emner, som passer aktiviteten passer ind i, kunne være "årstider" eller "trækfugle og standfugle". Ellers kan I også blot gå i gang med at se film fra "Undervisngsmateriale" herunder, og bygge et emne om fugle op omkring dette. 

Hvis I vælger at gå i gang med at lave fuglefoder på skolen, skal der skaffes frø (fx solsikkefrø, hampefrø eller jornødder) og fedtstof (fx palmin) til projektet. 

Efterbehandling

I kan arbejde videre på tallene fra elevernes observationer. Spørg fx "hvor mange procent af fuglene er musvitter?" eller ligndende - lad gerne eleverne formulere deres egne spørgsmål. På den måde arbejder eleverne med anvendt matematik på det datasæt, de selv har været med til at generere.

Formål

Målet med forløbet er, at eleverne fordyber sig i naturens forunderlige detaljer og lærer at undersøge organismer i naturen. De introduceres til enkle, naturvidenskabelige undersøgelser og statistik, og de oplever at kunne anvende færdigheder og viden fra undervisningen i en autentisk ramme.

Kompetenceområde

  • Undersøgelse > Undersøgelser i naturfag,
  • Organismer Modellering > Organismer
  • Perspektivering > Organismer
  • Kommunikation > Formidling.
Sted
AQUA Naturfagscenter
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Undervisningsmateriale

Film, observationsark og visuel oversigt over fugle ved foderbrættet

Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 89212173