Gratis

Tyske flygtninge i Silkeborg 1945-47

Flygtninge i kø til køkkenet

Beskrivelse

Forløb om de tyske flygtninge der strandede i Danmark da besættelsen sluttede. På Vestre Kirkegård i Silkeborg findes 71 gravsten, som vidner om mere end 300 tyske flygtninges skæbne her i Silkeborg. Med dem som udgangspunkt fortæller vi historien om flygtninge i Silkeborg 1945-1947, deres liv, håb og drømme og forholdet til danskerne og det danske samfund.

Tyskerne blev indlogeret under ret strenge forhold og måtte ikke have kontakt med danskere overhovedet. Vi taler om, hvorfor man havde så strenge forhold og om, hvad der er rimeligt, og hvem der har ansvar for flygtninge. Men vi taler også om, hvordan danskernes forhold var til de tyske flygtninge, og hvad det betød for lokalområdet at have en stor flygtningelejr lige ved siden af.

Aktiviteter

Forløbet består af foredrag, visualisering og gruppeopgaver. Forløbet kan gennemføres på Vestre Kirkegård ved flygtningegravene eller i et undervisningslokale på skolen eller i Campusbygningen.

Forberedelse

Det vil være en fordel, hvis eleverne har haft om Anden Verdenskrig, og forløbet vil fungere godt som et led i et tema om krigen eller om flygtninge generelt.

Forløbet ligger godt i forlængelse af romanen Med ilden i ryggen af Martin Petersen.

Hvis du har spørgsmål eller særlige emner at inddrage så kontakt Silkeborg Arkiv for at aftale nærmere.

Formål

Undervisningsforløbet giver eleverne indblik i et hjørne af Silkeborgs historie, der på samme tid er en øm tå, dramatisk og kompliceret historie, med mange superaktuelle elementer.

Elverne får indblik i den situation, der skabte den flygtningestrøm, som sendte omkring 250.000 flygtninge til Danmark fra de områder i det nuværende Polen, Hviderusland og Baltikum, der tidligere hed Østprøjsen. Vi taler om, hvilken situation Danmark stod i efter Anden Verdenskrig og de forhold, de tyske flygtninge kom til at leve under her. 

Eleverne får indsigt i, hvem disse flygtninge var, og hvilket ansvar Danmark havde over for dem. Vi taler om, hvordan vi ser i dag ser tilbage på vores behandling af flygtningene. Og vi stiller spørgsmålet, om det siger noget om vores forhold til flygtninge i dag.

Eleverne lærer at reflektere over, hvad man kan bruge sådan en historie til, og om der er noget, man kan lære af den.

Sted
Silkeborg Arkiv
Hostrupsgade 41A
8600 Silkeborg

Selve forløbet afvikles bedst i et klasselokale, evt. på biblioteket/arkivet eller på din skole.

Det er en god ide at besøge kirkegården og opleve stenene og dermed få sat historien i relief. Det kan ske i forbindelse med besøget på arkivet. Der er dog for langt at gå - men på cykel kan det godt integreres i et forløb.

Tilmelding

Kontakt Peter Mouritsen og aftal tid sted og evt. særlige forhold.

Tlf.nr. 87 22 19 88