Gratis

Silkeborg under Anden Verdenskrig

Der flages med naziflag på Torvet for Christian X

Beskrivelse

Gennem et dialogbaseret foredrag introduceres klassen til de væsentligste temaer og dilemmaer i krigstidens Silkeborg. Elverne ser på billeder, dokumenter og andre arkivalier fra krigstiden. Vi snakker om, hvordan det var at leve under den slags forhold og om, hvad der har bekymret og glædet folk. Under forløbet skal eleverne arbejde med kilder fra krigen og for eksempel afgøre, om sabotageaktioner beskrevet i de censurede aviser var begået af tyskvenlige terrorister eller danske modstandsfolk.

Aktiviteter

Forløbet er et dialogbaseret foredrag med gruppeopgaver. Forløbet fortæller historien om, hvordan krigen udspillede sig for almindelige mennesker beskrevet gennem de forskellige kilder, vi har i Silkeborg Arkiv.

Forberedelse

Det er en fordel, at forløbet sker i forbindelse med, at klassen har haft tema om Anden Verdenskrig. Men det er ikke et krav og kan for eksempel også bruges som opstart af et forløb.

Forløbet kan sagtens drejes i en bestemt tematisk retning - modstand, folkeliv eller andet, hvis det giver mening i forhold til klassens undervisning.

Klassen skal inddeles i arbejdsgrupper á 3-5 elever.

Formål

Ved at illustrere livsvilkårene gennem Silkeborg Arkivs samling får eleverne viden om, hvordan almindelige mennesker levede under Anden Verdenskrig i Silkeborg.

Eleverne får indblik i mangelsamfund, rationeringer, samarbejde, jøde- og kommunistforfølgelser, modstandsbevægelse, flygtningesituation og flere andre temaer.

Eleverne kan sammenligne indtrykkene fra et overordnet verdenskrigsforløb med de lokale forhold; om det så er den internationale krig eller forholdene i Danmark.

Sted
Silkeborg Arkiv
Hostrupsgade 41A
8600 Silkeborg

Kan afvikles på skolen.

Tilmelding

Kontakt Peter Mouritsen.

Tlf.nr. 87 22 19 88