Gratis

Plast på skemaet

Beskrivelse

Vi har lavet en aftale med forsyningen på Tietgensvej omkring et samarbejde som
er startet med skraldival 2023.

Vi vil gerne tilbyde at man kan lave et forløb omkring plast sortering.

Man kan vælge at besøge genbrugsstationen først og se og høre om plast sortering,
eller man kan lave de kemiske analyser på egen skole før besøget.

Vi vil gerne tilbyde at vi kommer ud på jeres skole og laver plast forløbet i
jeres fysiklokale (det kræver udsugning og gas)

Vi har materiale med og kan afvikle forløbet i en dobbeltlektion, der er meget man
derefter kan bebrejde, hele plast problematikken, sorteringsproblemet (vi
genbruger kun 23%)

Vi medbringer de 6 forskellige plastgranulater, olie og sprit, kobbertråd mm.

Vi har også et spektralkamera med så eleverne kan se hvordan man kan se forskel på
forskelligt lys (afbrænding af forskellige grundstoffer) derved kan man se de
spektrale linjer og se at der er forskel på om man afbrænder plast som
indeholder klor.

Forløbet er lavet som en Silkeborg model af det forløb Plastindustrien har lave
t”PlastLab” men som pt. Er udsolgt.

Man kan hente inspiration på: https://plast.dk/?s=undervisning

Formål

At få en forståelse for genbrug af plast. Samt man hvordan man ved hjælp af kemisk ananlyse kan bestemme plasttypen.

Tilmelding

Tilmelding sker til Søren Lumbye slj [at] silkeborg [dot] dk