Gratis

Planlæg din by - spil om Silkeborgs første år

Beskrivelse

I Planlæg din by skal grupper af elever løse tre opgaver omkring oprettelsen af Silkeborg i 1845-1855. Eleverne skal løse nogle problemstillinger, som man mere eller mindre også stod overfor da man fra statens side valgte at oprette en by her ved Gudenåen i 1846. Spillet er således baseret på og inspireret af den faktiske historie om Silkeborgs tilblivelse.

Først skal der tages stilling til, hvilken infrastruktur der skal satses på, dernæst skal der udvælges tilflyttere - hvem skal have lov at nedsætte sig og drive erhverv i Silkeborg og sidst, men ikke mindst skal der vælges mellem fem offentlige gode. 

Eleverne skal undersøge de forskellige forslag og finde ude af, hvad der vil være vigtigst at vælge for at byen kan komme bedst fra start.

Spillet indledes med en kort introduktion til spillet og hvordan det afspejler Silkeborgs historie.

Efter hver runde diskuterer klassen de forskellige valg grupperne har tager og hører om hvilken løsning man valgte i Silkeborg. 

Spillet kombinerer på den måde samfundsforståelse og -tænkning med historien om, hvordan Silkeborg som by opstod.

Formål

"Planlæg din by" er et spil der skal give deltagerne mulighed for at overveje, hvad et samfund egentlig består af, og hvad det har brug for.

Med spillet lærer deltagerne både om Silkeborg tilblivelseshistorie fra ingenting til nybyggerby og om det at designe et samfund og konfronteres med, at der skal træffes valg og prioriteres.

Et samfund vil have gavn af en hel masse ting - men hvis der ikke er råd/mulighed for dem alle sammen. Hvad skal man så vælge at få først?

 

Undervisningsmateriale
Spillet består af en spilleplade og spillekort, spillepladen er et kortudkast til indretning af Silkeborg fra 1845, spillekortene er en række informationskort med en illustration og en forklarende tekst bag på. Kortene kan også lånes som hæfte, der kan læses inden spilledagen - det kan være en fordel da der er en del tekst.
Tilmelding