Gratis

Odder/Bæver

Beskrivelse

Mød et af Danmarks spændende pattedyr.

Den europæiske odder Odderen er et mårdyr, som lever i Danmark. Alligevel er der ikke mange, der har set en odder i den fri natur. Hvorfor mon ikke det? I dette forløb skal eleverne sammen blive klogere på odderens liv og færden. Og de skal først og fremmest bruge lugtesansen.

Aktiviteter

Turen starter i eller ved naturskolen, hvor eleverne hører om odderens tilknytning til den danske natur. Efterfølgende får eleverne til opgave at finde frem til, hvad odderne i AQUA har spist for nyligt. Der skal altså undersøges møg fra odderanlægget! Eleverne noterer og tegner deres opdagelser. Turen går dernæst rundt til de skovomkransede søer i nærheden. Her leder vi efter spor fra odderens natlige aktivitet – måske finder vi møg, måske fodspor eller rester af spiste fisk. Eleverne lærer også om nogle af de farer, som odderen møder i det danske landskab – og hvad vi gør, for at hjælpe odderen tilbage i den danske natur. Forløbet kan med fordel bookes, så der også tid til at se odderne i AQUA blive fodret. Dermed er der nærmest garanti for at få den europæiske odder at se - også selvom det måske ikke bliver i den fri natur.

Forberedelse

I kan forberede jer ved at arbejde med pattedyr generelt. Hvad vil det egentlig sige at være et pattedyr? Hvordan adskiller det sig fra andre dyr?

Efterbehandling

I kan arbejde videre på skolen med andre dyr i mårfamilien, fx skrive fagtekster om grævling, lækat osv. eller arbejde med klassifikation. 

Formål

Målet med forløbet er, at eleverne lærer om pattedyrs opbygning og odderens levevis og årscyklus. De lærer også om fødekæder, og øver sig i at undersøge, iagttage og beskrive.

Kompetenceområde

  • Undersøgelse > Organismer
  • Modellering > Organismer
  • Perspektivering > Organismer
  • Kommunikation > Ordkendskab.

Lærerrolle

Lave fungerende grupper, hjælpe eleverne til at genkende stof fra undervisningen, være aktivt deltagende og understøtte eleverne i aktiviteterne.

Sted
AQUA Naturfagscenter
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 89212173