Gratis

Naturdannelse på jeres skole

Beskrivelse

Vi vil gerne tilbyde at vi i samarbejde med jer tilrettelægger et forløb som er målrettet netop jeres skole og jeres arbejdsmetoder.

Vi vil tage udgangspunkt i det materiale der ligger på friluftrådet: https://friluftsraadet.dk/dit-friluftsliv-rig-natur-er-vigtig-for-os/for-skoler-daginstitutioner/vidensbank-materialer/boerns

Vi vil i samarbejde med jer skræddersy et forløb som flest mulig af jeres lærer og pædagoger på skolen fremadrettet vil kunne få glæde af.

Vi vil også tage lidt udgangspunkt i Lars Brian Krogh: Naturfaglig dannelse når vi taler den naturfaglige undervisnings i udskolingen. https://unipress.dk/udgivelser/n/naturfaglig-dannelse/

Vi mener at vi kan bidrage med nogle gode indspark og små didaktiske tricks, da vi jo laver naturformidling hver dag, for alle mulige forskellige alderstrin og forskellige elever og skolekulture.

Derfor er det ikke muligt på forhånd at sætte en tidsramme op, vi skal vha. dialog finde en fælles løsning således at I er tilfredse og får mest muligt ud af forløbet som skole.

Dette forløb kan kun bookes efter et aftalt møde på jeres skole.

Formål

Det kan være et langt forløb eller et relativt kort og intens forløb hvor vi i fællesskab, afprøver nogle didaktiske metoder, som på sigt kan bidrage positivt til elevernes egen forståelse af det at være naturinteresseret/ naturdannet.

Tilmelding

Tilmeldingen sker til Søren Lumbye, slj [at] silkeborg [dot] dk