Gratis

Meebook - Informationssøgning og kildekritik

Beskrivelse

På Meebook kan du finde seks forløb vedr. informationssøgning og kildekritik under ShareIT og fagområdet PLC/læringscenter. Forløbene henvender sig til elever i 5. – 9. klasse. Materialet følger en progression ift. de kompetencer, der arbejdes med på de forskellige klassetrin. Såfremt klassen ikke har arbejdet med forløbene på de forudgående klassetrin, er det op til dig at sammensætte et passende forløb med brug fra de tidligere forløb. På denne måde sikres det, at eleverne opnår forskellige færdigheder ift. informationssøgning og kildekritik.

Vi beder om, at du ikke lægger forløb med ændringer af disse forløb ud i ShareIT. Vi vil derimod meget gerne have idéer til forbedringer, så forløbene kan blive så gode som muligt. Send spørgsmål, forslag og idéer til aso [at] silkeborgbib [dot] dk

Forløbene er lavet af Bibliotekspionererne, et samarbejde mellem Silkeborg Bibliotek og folkeskolerne i Silkeborg, i skoleåret 2016-2017. Gruppen bestod af Heidi Astrup og Karen Nørby fra Silkeborg Bibliotek samt lærerne Connie Mikkelsen, Sølystskolen, og Karen Frandsen, Hvinningdalskolen.

Aktiviteter

De seks forløb

5. klasse Google - og databasesøgning
Introduktion til Google søgning, søgning i Faktalink Light og Infomedia.
Forløbet er målrettet 5. klasse, det vil sige, at det er udvalgte dele af Google, Faktalink og Infomedia, der præsenteres og arbejdes med.
Forløbet anskueliggør forskellen mellem browser søgning ved hjælp af søgemaskinen Google og databasesøgning i henholdsvis Faktalink og Infomedia.

6. klasse Googlesøgning
Forløbet har fokus på Googles søgeværktøjer. Der er særligt fokus på billedsøgning.
Eleverne vil få kendskab til ophavsret og anvendelsesmuligheder.

6. klasse Databaser
Forløbet præsenterer Skoletubes ressourcekanaler og Polfoto samt lovlige musiktjenester.
(Forløbet bygger ovenpå forløbet "Google- og databasesøgning", som er udarbejdet til 5. klasse. I det forløb blev eleverne præsenteret for databaserne Faktalink Light og Infomedia med fokus på KidsNews)

7. klasse Kildekritik og Googlesøgning
Forløbet har fokus på kildekritik, Wikipedia, udvidet kendskab til googlesøgning samt kildelister. Dette forløb anbefaler vi, at Silkeborg Bibliotek eller PLC gennemfører.

8. klasse Kildesøgning til kulturfag og projektopgave
Forløbet er et katalog over databaser og hjemmesider, hvor man kan finde kilder til arbejdet i kulturfagene; samfundsfag, historie og kristendomskundskab samt til projektopgaven.

Dette forløb kan bruges på to måder:

I kan gennemgå hele forløbet, som det ser ud med opgaver over 3-4 timer.

I kan bruge forløbet som et katalog over gode steder til kildesøgning i forbindelse med en given problemstilling i et givet fag eller til en projektopgave. Det er en god ide at lave aftaler i teamet om gennemførelse. I dette tilfælde vil man nok ikke løse de opgaver, som ligger i forløbet. Opgaverne kan i så fald gøres usynlige for eleverne.

9.klasse Dansk prøveform B - find tekster til fordybelsesområde
I dette forløb kan eleverne få hjælp til, hvordan de finder prøveoplæg til fordybelsesområder i dansk prøveform B. Det beskrives, hvordan eleverne kan forberede sig, inden de søger hjælp på biblioteket.

Formål

  • Eleverne kan navigere i den stadig stigende mængde information.
  • Eleverne kan kritisk vurdere information.
Sted

På skolen.