Gratis

Klassens Podcast

Beskrivelse

 

Forløbet består af to dele.

I første del af forløbet arbejder eleverne med genren podcast. Genren præsenteres og eleverne gennemfører analyser af podcasts ud fra en given model.

I anden del af forløbet udarbejder klassen deres egen podcastserie. Det er vigtigt, at klassen vælger et overordnet tema, der er gennemgående for alle podcastafsnit. 

Forløbet startes med en fælles idegenerering på indhold, og herefter skal klassen i fælleskab træffe nogle beslutninger i forhold til deres podcast.

Herefter arbejder eleverne i grupper med at udvikle og producere deres egne afsnit til den fælles podcast.

I forløbet lægger vi op til, at den første del af forløbet varetages af læreren ude på skolen, mens anden del af forløbet laves på biblioteket, hvor undervisningen varetages af bibliotekspersonalet.

Hele forløbet kan dog også gennemføres ude på skolen af den enkelte lærer, og får du brug for teknisk assistance, er du velkommen til at kontakte Heidi Nissen på hn@silkeborgbib.dk

 

Formål

  • Eleverne kan redegøre for genren/formatet podcast og har kendskab til forskellige måder at bygge et podcast op på.
  • Eleverne kan argumentere for målgruppe og formål i udvalgte podcasts og analysere på hvorledes formål og indhold spiller sammen.
  • Eleverne kan lave deres eget podcast – herunder vælge målgruppe, form og indhold der passer ind i det overordnede tema.
  • Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til deres eget og kammeraternes podcast – lever de op til målgruppe, passer formen og passer indholdet i podcastet ind i temaet.
  • Eleverne får viden om, hvordan podcasts formidles og udgives.
  • Eleverne vil fremadrettet kunne producere podcast, der vil kunne bruges i projektopgaven eller som fagfagligt produkt.

Da forløbet sætter fokus på podcast som genre, anbefaler vi, at indholdet i elevernes podcast er styret af elevernes egne interesser og engagement, og ikke i denne omgang skal bruges som et fagligt produkt i forbindelse med et andet undervisningsforløb. 

Sted
Silkeborg Bibliotekerne
Hostrupsgade 41 A
8600 Silkeborg
Undervisningsmateriale

Vejledende undervisningsplan til forløbet.

Guide til podcast apps - sådan lytter du til podcast fra iPhone og Android.

Introfilm: Introduktion til podcast som genre.

Arbejdsark til arbejdet med podcast. Filen er skrivbar, så I kan hente den ned og arbejde videre med filen på klassen. Indeholder arbejdsarkene: Analyseark til podcast, Klassens podcast og Jeres eget podcastafsnit.

Vejledning til det gratis redigeringsprogram Audacity.

Tilmelding