Gratis

Kanosejlads

Beskrivelse

Kanotur med fokus på teknik og naturoplevelser

Søhøjlandet har masser af vand, der egner sig til kanosejlads, og på denne tur kan I opleve, hvad det våde element gør for krop og sjæl. Turen egner sig godt til arbejdet med Natur- og Udeliv i faget Idræt, så kom med og få en spændende natur- og friluftsoplevelse!

Aktiviteter

Turen starter med en gennemgang af sikkerhed til søs og en introduktion til forskellige kanoteknikker. I vandet skal vi prøve færdighederne i praksis, og derefter tager vi fat på den egentlige sejlads. Vejr og vind bestemmer, hvor og hvor langt vi kan sejle. Samarbejde, idræt og kanofærdigheder er i centrum, og der vil være indlagt udfordrende elementer som fx balanceøvelser i turen for dem, der måtte have lyst. Så husk tørt tøj og evt. badetøj, hvis man vil undgå våde bukser.

OBS:

  • Vær opmærksom på, at den planlagte rute kan ændres, hvis vejret vil det anderledes. Dermed kan turen blive afkortet, hvis naturvejlederen vurderer det nødvendigt. 
  • Det kræver sejladstilladelse at deltage i aktiviteterne. Du finder link til denne i "Undervisningsmateriale" herunder.
Forberedelse

At sejle i kano er sjovt - men det kan være udfordrende og blive direkte frustrerende. Derfor er det vigtigt at forberede eleverne på, at sejladsen kræver samarbejde - også i modgang. Man kan ikke bare stå af kanoen, når vi er ude på vandet. Derfor er den vigtigste forberedelse at lære at kommunikere fornuftigt med hinanden, lære at lytte og være overbærende/tålmodig, så man arbejder som et hold og ikke som individualister. Vi sejler 2-3 personer i hver kano, alt efter hvor mange I er og hvor lang tid, vi har til rådighed. Der ligger en serie små film om kanosejlads på youtube, der kan være nyttige at se inden (se Undevisningsmateriale)

OBS: Vi laver altid holdene på selve dagen, men du må godt som lærer overveje på forhånd, hvem der kunne fungere sammen i en kano. Det kan ofte være en god ide at blande kønnene, så der ikke er rene "drenge" og "pige"-kanoer af hensyn til gruppedynamikken i og imellem kanoerne. 

Efterbehandling

Hvad har jeres oplevelse med kano haft af betydning for jer? Har I lært noget nyt? Hvordan føltes det før? Og efter? Prøv at sætte ord på jeres individuelle oplevelser, fx ved at lave en video eller skrive en dagbog/reflektion. 

Formål

Målet med forløbet er, at eleverne lærer om kanoteknik, styrker deres samarbejdsevne og oplever, hvilken betydning natur- og friluftsaktiviteter har for vores fysiske og mentale sundhed.

Kompetenceområde

Idræt

  • Alsidig idrætsudøvelse > Natur- og udeliv
  • Alsidig idrætsudøvelse > Kropsbasis
  • Idrætskultur og relationer > Samarbejde og ansvar

 

Lærerrolle

Lave fungerende grupper, hjælpe eleverne til at genkende stof fra undervisningen, være aktivt deltagende og understøtte eleverne i aktiviteterne.

Sted
AQUA Naturfagscenter
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Undervisningsmateriale

Sikkerhedsinstruks 

Forældretilladelse til sejlads

Tilmelding

Udfyld formularen via feltet "Kontakt udbyder"