Gratis

"Find-vej" - lokalhistorisk o-løb

Beskrivelse

Lokalhistorisk orienteringsløb i Silkeborgs midtby med selvstændig orientering i byen med kort.

Vi ser blandt andet på

  • hvilke historiske og geografiske forhold, der har givet Silkeborg sin placering.
  • hvordan byen opstod, og hvad der kendetegner den historisk.
  • hvor Silkeborg er typisk, og hvor byen skiller sig ud, og hvordan det kan ses.
  • hvordan man læser et bykort, og hvordan man færdes på egen hånd i en by.
Aktiviteter

Kort oplæg med introduktion til Silkeborgs by grundlæggelse og udvikling, en munter quiz om hvornår Silkeborg fik adgang til almindelige goder som strøm og internet.

Herefter inddeles eleverne i hold og løber på egen hånd den 3,5 km lange rute, hvor de løser opgaver og finder rundt med bykort.

Forberedelse

Forløbet kræver ikke den store forberedelse. Vi er rimeligt fleksible, så hvis du gerne vil omkring særlig ting, er det en mulighed.

Det er praktisk, hvis eleverne på forhånd er inddelt i de grupper, som skal løbe sammen - af 3-5 elever

Forløbet kan evt. kombineres med et andet forløb på biblioteket.

Efterbehandling

Gennemgå evt. spørgsmål til kortets små historier på klassen.

Formål

Forløbet kombinerer bevægelse og læring. 

Formålet er, at:

  • Eleverne får et overordnet indtryk af Silkeborgs baggrund og historie gennem en kort introduktion og kortet og dets små introduktioner til hver sted.
  • Eleverne opøver kendskab til brug af kort, går på opdagelse i deres by og får indblik i historien og byens udvikling.
  • Eleverne kan udforske byen på egen hånd og selvstændigt løse opgaver.
Sted
Silkeborg Arkiv
Hostrupsgade 41A
8600 Silkeborg

Turen begynder med et oplæg på Silkeborg Arkiv, på biblioteket og løbes derefter i byen.

Tilmelding

Kontakt Peter Mouritsen

Tlf.nr. 87 22 19 88