Gratis

Ferskvandsforsker 1

Beskrivelse

En undersøgende tilgang til livet i ferskvand

Gennem undersøgelser af dyre- og plantelivet samt enkle fysiske/kemiske forhold i ferskvand, får eleverne i dette forløb mulighed for at bygge videre på den viden, de allerede har om ferskvand og livet heri. De får bl.a. kendskab til begreberne fotosyntese og fødenet.

Aktiviteter

Vi besøger Vejlbo mose eller en af de nærliggende søer, hvor eleverne undersøger forhold som fx sigtdybde, temperatur og oxygen-indhold i vandet. Der skal også ses nærmere på dyre- og plantelivet. Hvilken rolle spiller planterne i vandet? Hvorfor finder vi nogle arter, men ikke andre? Vi forsøger sammen at finde svar på de spørgsmål, der opstår. Gennem undersøgelser, målinger og let dataopsamling får eleverne en bedre forståelse for de udfordringer, der er ved livet i vand – og dermed også de tilpasninger, man ser hos de organismer, der lever i og ved vores ferske vande. Naturvejlederen leder turen i samarbejde med læreren og guider eleverne gennem forløbets aktiviteter.

Forberedelse

Det er en god ide at forberede eleverne på, hvad der skal ske. Tal om, at I skal på tur og undersøge en sø - altså ferskvand. Hvad betyder det, at vandet er ferskvand? Hvad kan man undersøge? Måske laver I en liste over ting, som I gerne vil undersøge. Eleverne kan også i grupper få hver deres dyr fra vandet, som de skal blive eksperter på. På turen samler de praktisk viden om dyrene og måske billeder til en rapport, planche eller film, som de selv laver efterfølgende. På Naturfilms hjemmeside ligger der en masse små film om dyrene og livet i de ferske vande. I kan fx se den om smådyrene i vandhullet som optakt til jeres besøg: https://naturfilm.info/smaadyrene-i-vandhullet/

Efterbehandling

Lav en film, planche eller rapport om jeres besøg. Hvis I har lyst til at følge noget af livet udvikle sig under overfladen, så kan man holde haletudser i et akvarie i klasselokalet. Når haletudserne får bagben, er det snart ved at være tid til at sætte dem ud igen. Så er lungerne nemlig næsten færdigudviklede, og i det øjeblik haletudsernes forben bryder frem, skal de kunne komme på land for at ånde. Husk at sætte haletudserne ud igen i præcis samme sø, som I fandt dem. Se vejledningen til haletudsakvariet herunder i "Undervisningsmateriale".

Formål

Mål med forløbet er, at eleverne får en forståelse for vigtige sammenhænge i vandets økosystem, fx fotosyntese og fødekæder/fødenet. De får kendskab til og lærer at beskrive forskellige abiotiske og biotiske forhold i ferskvand, og de kan arbejde med simpel hypotesedannelse og efterfølgende undersøgelse

Kompetenceområde

  • Undersøgelse > Undersøgelser i naturfag - Naturen lokalt og globalt - Natur og miljø
  • Modellering > Mennesket, Natur og miljø
  • Perspektivering > Naturen lokalt og globalt

Lærerrolle

Lave fungerende grupper, hjælpe eleverne til at genkende stof fra undervisningen, være aktivt deltagende og understøtte eleverne i aktiviteterne.

Sted
AQUA Naturfagscenter
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Udfyld formularen via feltet "Kontak udbyder"