Gratis

Byvandring i Silkeborg med åbent tema

Beskrivelse

På denne vandring præsenteres eleverne for Silkeborgs historie gennem steder og bygninger, som danner udgangspunkt for lokale historier.

Aktiviteter

Byvandring med formidler. Formidleren fører klassen rundt til en række centrale steder og bygninger og sætter dem ind i en historisk og kulturel sammenhæng. Der, hvor det er oplagt, bruges plancher af gamle fotos for at give fremstillingen dybde.

Forberedelse

Turens sværhed og detaljeringsniveau vil blive tilpasset. Hvis det ønskes, at der på turen tages udgangspunkt i bestemte emner, skal det aftales forinden - gerne i god tid, så vi kan forberede os. klassetrin.

Formål

Formålet er: at:

  • Eleverne introduceres til Silkeborgs historie generelt og får kendskab til udvalgte historiske begiveheder og emner, som er centrale for Silkeborg.
  • Eleverne får indtryk af, hvordan gennerelle Danmarks- eller verdenshistoriske begivenheder eller tendenser fra undervisningen har vist sig eller er slået igennem i Silkeborg.
  • Lærer og elever får mulighed for at få en lokal vinkel på undervisningen og få en fornemmelse af, at historien faktisk er noget, der har foregået - mange gange helt konkret i byens gader.
  • Eleverne får samtidig frisk luft og bevægelse.
Sted

Silkeborgs gader - udgangspunkt efter aftale.

Tilmelding

Aftal de praktiske omstændigheder med arkivet.

Kontakt Lis Thavlov.

Tlf.nr. 87 22 19 23