Besøg for udskolingen

Papirmuseet, vandmærke

Beskrivelse

Fra klude til papir - kom og oplev papirfremstilling i hånd og på maskine. Hør om Silkeborg Papirfabrik, dens arbejdere og dens betydning for Silkeborg bys opståen.

Aktiviteter

Eleverne vises rundt i den gamle 'Bøtte', som tidligere var stedet for det håndgjorte papir på Silkeborg Papirfabrik. Her lærer de om papirfremstilling i hånden og på papirmaskinen, og alle elever prøver at øse deres eget håndgjorte papir sammen med museets papirmagere. Processen fra råmateriale (klude) til færdigt produkt (papir) formidles i spændende fortællinger, hvor vi også kommer ind på vandmærkepapir, som blandt andet blev brugt til de danske pengesedler. Herudover kommer vi ind på Silkeborg bys historie, som hænger uløseligt sammen med Silkeborg Papirfabrik. Alt efter klassetrin, fag og ønsker fra underviserne kan vi vinkle forløbet. Fokusområder kan være miljø, industrialisering eller papirhistorie.

Formål

  • Eleverne opnår viden om papirfremstilling i hånden og på papirmaskinen.
  • Eleverne lærer at øse papir.
  • Eleverne får indsigt i Silkeborg bys opståen og historie samt dens unikke kulturarv.
Sted
Papirmuseet
Papirfabrikken 78
8600 Silkeborg