Gratis

Bæredygtig energi på jeres skole

Beskrivelse

Vi kommer ud på jeres skole og medbringer materiale således at en klasse adgangen kan arbejde i 3 grupper med illustrative små forsøg/opstillinger.

Eleverne skal derefter fremlægge deres opstilling for de andre grupper og til slut skal eleverne drage en konklusion på hvilken en gruppe der har den mest anvendelige opstilling.

Materialet er lavet således at langt det meste er økonomisk muligt at skaffe efterfølgende for den enkelte skole, så kan man eventuelt benytte det til en eksamenssituation.

Der vil være nogle materialer som er ret dyre, men fx de varmesøgende kameraer kan man efterfølgende låne på naturfagscenteret.

1. opstart på forløbet om Energi.

2. se animation om bæredygtighed

3. arbejde med de forskellige bæredygtighedsopstillinger

4. Eleverne fremlægger for hinanden

5. eleverne efter- bearbejdelse med forskellige energi former

6. eleverne kan eventuelt arbejde med de 4 film: de 4 elementer

Formål

Formål

At eleverne bliver bevidste om at klima dagsorden er gældende på den store jord og også i deres nære omverden, at eleverne forstår hvordan vi kan lave et bæredygtigt samfund.

Kompetenceområde

· Undersøgelse > hvilken energi model fungerer bedst, og hvorfor?

· Modellering > Modellering i naturfag med forskellige konkrete modeller

· Perspektivering > klimaet på vores jord, energiforbrug i andre lande.

· Kommunikation > Ordkendskab og forholdene sig til forskellige løsningsforslag