Den åbne skole

11.12.2018

Åben skole - Sådan kommer I i gang!

Hvilke erfaringer har vi?
Hvilke erfaringer har vi på skolen med at samarbejde
med virksomheder?

Hvilke muligheder har vi?
Hvordan arbejder vi med at give eleverne viden om
den omkringliggende verden?
Hvilke virksomheder har netop vores elever brug for,
at vi giver dem et indblik i?

Hvilke forløb kunne give mening?
Hvilke emner skal vi arbejde med i den kommende tid, og
hvordan vil det være relevant at supplere undervisningen
med et forløb sammen med en virksomhed?

Hvordan skal rollefordelingen være?
Hvilken rolle skal ledelsen have i virksomhedssamarbejdet
på vores skole? Skal ledelsen tage den første kontakt til
virksomheden, eller giver det mere mening, at teamet,
eller den enkelte lærer eller pædagog står for den direkte
kontakt?

Yderligere information