Uretfærdig middag

Beskrivelse

Når man lever i et ”smørhul” som Danmark, kan det være svært at forstå, hvad det betyder at leve i skyggen af krig uden rettigheder og uden tilstrækkelige mængder af mad og vand, sådan skrev en lærer på en efterskole, da han var med til at opleve Uretfærdig middag.
Det er lige før frokost, og dine elever er blevet delt op i Vesten, Asien, Afrika, Sydamerika og Mellemøsten. De er sultne, men kun eleverne der sidder ved Vestens bord har mad nok til alle, der sidder rundt om bordet. I Afrika er der kun en enkelt tallerken, urent vand og meget lidt mad. I Mellemøsten har de masser af energi og godt med mad. I Asien sidder en kæmpe gruppe elever omkring en portion ris og kun få tallerkener. Noget skal der ske.

Når Uretfærdig middag kommer til din skole ankommer en gruppe trænede ”middagsværter” og fasciliterer forløbet i skolens lokaler. De guider eleverne igennem rollespillet om verdens ulige fordeling af resurser. Undervejs får eleverne information om faktuelle forhold vedrørende migration, drikkevand, bruttonationalindkomster, gæld, energi og meget andet. De mærker på egen krop hvordan uretfærdighed føles.

Formål

Eleverne deltager aktivt i et engagerende rollespil om fordeling af verdens resurser. Her stifter de bekendtskab med international handel, politik, globale indkomster, handelsbarrierer, migration, energi, fattigdom og mange andre globale temaer.
Eleverne bliver delt op i kontinenter mærker på egen krop, hvad uretfærdighed vil sige.
Igennem Uretfærdig middag får eleverne en forståelse for verden og landenes økonomiske og kulturelle uligheder.

Sted
MUNDU-center for global dannelse
Klosterport 4C,4
8000 Aarhus C
Undervisningsmateriale
Efter middagen udleverer vi materiale til både elever og lærere. Elevernes materiale indeholder alle de fakta, som de blev præsenteret for i løbet af middagen. Lærernes materiale indeholder gode ideer og værktøjer til at arbejde videre med de mange temaer fra Uretfærdig middag. Se reportage fra Uretfærdig middag på MUNDUs websted.