Teknik og Miljø, Silkeborg Kommune

Præsentation

Team Energi og Ressourcer arbejder med affald, varmeplanlægning, jordvarme og klima

 

Politisk beslutning om mere affaldssortering og genanvendelse – også på skolerne

Mere affaldssortering – også på skolerne

Teknik- og Miljøafdelingen arbejder med affald, affaldsplanlægning mv., hvor vi bl.a. har arbejdet med en affaldsplan som Byrådet vedtog i efteråret 2015. Silkeborg Kommune skal dermed i år 2020 genanvende 50 % af vores husholdningsaffald, og derfor kommer der nye affaldsbeholdere hos den private hustand fra november 2017 - juni 2018. I samme omgang blev det besluttet, at Silkeborg Kommunes egne institutioner skal affaldssortere som husstandene. I løbet af 2017 eller 2018 skal skolerne derfor i gang med mere affaldssortering ude på den enkelte skole.

Og I kan være med til at give elever og lærere en god start på den nye affaldssortering.

 

Vær med i Affaldskampagnen og skab fokus på den nye sortering på jeres skole

Affaldsplanen rummer også en større affaldskampagne til børn, som skal stables på benene i 2017-2018. Vi vil gerne skyde en tre trins raket i gang med starten på affaldssortering hos den private husstand og skolerne, som kan forenes med den store affaldskampagne for børn. Hermed samler vi skole, børn og forældre om affaldssortering og genanvendelse.

Silkeborg Kommune samarbejder med Naturfagscenteret om at udvikle en børnekampagne vedrørende sortering og håndtering af affald.

 • Start: to uger før affaldssorteringen gå i gang på jeres skole og hos de private husstande i området

Indhold:

 • Motto: Affald er ressourcer – Skattejægerne forvandler Skrald til Skat
 • Udstilling af information om affald, sortering og genanvendelse
 • Informationsmaterialer/inspirationskatalog til affaldsaktiviteter som understøtter forskellige læremål
 • Mulighed for at sammensætte aktiviteter som det enkelte klassetrin ønsker det
 • Målgruppe: indskoling, mellemtrin, udskoling
 • Fag: Billedkunst, dansk, musik, biologi, fysik, kemi og geografi
 • Mulighed for besøg på den lokale genbrugsplads
 • Mulighed for besøg på skolen af den nye skraldebil
 • Mulighed for opstart med besøg af os fra Teknik- og Miljøafdelingen

 

 • Afslutning: Mulighed for udstilling/fremvisning for forældre på skole

 

 • Besøg og af skraldebil inkl. formidling fra kommunen er muligt at benytte sig af 1 gang pr. skole - besøget vil have en varighed af ca. 1 time.

 

Vi glæder os til at se jer ude på skolerne.

 

Hvis I har spørgsmål så kontakt Teknik- og Miljøafdelingen, Christina Holm tlf. 8970 2094, Linda Lindhardtsen tlf. 8970 2098, Sara W. Boas tlf. 8970 2096 eller på mail affald@silkeborg.dk

Følg med på denne side, som løbende bliver opdateret med materialer til affaldskampagnen