Silkeborg Produktionshøjskole

Præsentation

Silkeborg Produktinshøjskole udbyder forskellige arrangementer og produktioner, fra vores forskellige værksteder.

Idræt & Sundhed

Omsorg & Pædagogik

Musik & Performence

Bygge & Anlæg

Metal & Motor

Designærket

Medie

Ejendomsservice

Køkknen SOSU

Køkken SPH

I gennem praktiske opgaver og vejledning, lærer eleverne deltage i samarbejdet på et værksted og udfører produktioner til forskellige.

For mere information besøg vors hjemmeside: www.silkephs.dk