Silkeborg Forsyning

Præsentation

Affald er en ressource. Vi tilbyder undervisningsforløb, faglige oplæg, aktiviteter og rundvisninger med fokus på affaldssortering, bæredygtighed, miljø og genbrug.

Vi tilpasser vores undervisning efter jeres ønsker og behov. Vi gør os umage for at gøre undervisningen inspirerende og konkret i forhold til din og min hverdag.

Vi inddrager jer som aktive medspillere, og vi tager udgangspunkt i det, som vækker jeres nysgerrighed. Vi forventer, at de ansvarlige undervisere som er med eleverne, også deltager og bidrager til at skabe et godt læringsrum, hvor der er plads til alle.

Glæd jer til et besøg med skrald i.

Forløb udbudt af Silkeborg Forsyning

Dagtilbud

Grundskole