Samarbejde

Skoleafdelingen har udarbejdet en skabelon til en samarbejdsaftale, som skal bruges til at afklare forventninger og ansvarsfordeling mv. mellem skolen/dagtilbuddet og den eksterne samarbejdspartner.

Der skal ikke udarbejdes samarbejdsaftaler ved enkeltbesøg eller gæstelærerbesøg, men når samarbejdet forløber over længere tid, og hvor eksterne samarbejdspartnere skal ind i undervisningstiden og lave forløb med elever på lige fod med lærere og pædagoger, skal der en aftale i stand -  fx hvis en instruktør fra en forening skal stå for et forløb på 20 timer og skal færdes på skolen i den periode. 

Yderligere information
Skabelonen findes her:
Læs mere om læring og samarbejde i den åbne skole her:
Mål for Åbenskole samarbejde