Klassetrivsel for fagpersoner

Beskrivelse

Oplægget giver skolens personale indsigt i den nyeste forskning på området, hvor man taler om mobning som et problem, der opstår i pressede fællesskaber. Der bliver sat fokus på de voksnes ansvar i forhold til trivsel i børnefælleskaber, og på hvordan mobning er et problem for hele klassen, som kun kan løses af klassen i fællesskab.

Følgende emner berøres i oplægget:

Psykiske og sociale konsekvenser af mobning

Fællesskaber og fællesskabers betydning

Teoretiske perspektiver på eksklusion og mobning

Mobbemønstre

Forebyggelse af mobning og eksklusion

Mobning på digitale medier