Gratis

Designtænkning i praksis

Beskrivelse

Hvad: Over et tre-dags forløb gennemgår deltagerne en række didaktiske redskaber til at arbejde med designtænkning, innovation og digital fabrikation i praksis, samt en løbende afprøvning af teknologier som vinylcut og 3D-print. Der arbejdes både på forståelsen af de individuelle redskaber og teknologier, men i høj grad også af samspillet mellem dem.

Hvordan: Kurset tager udgangspunkt i deltagernes daglige praksis, og der arbejdes ud fra reelle problemstillinger hen mod eventuelle løsninger vha. didaktiske redskaber.

Hvorfor: Kurset giver en introduktion til designtænkning, og til hvordan denne kan benyttes i et praktisk aspekt, f.eks. i forhold til deltagelse i ToolCamp.

Forplejning

Der vil på kurset blive serveret morgenmad og frokost.

Kontakt
Ole Thomasen
Labunderviser
23 42 82 72
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
28.03.2019