Hvad er UD&LÆR?

Velkommen til den digitale platform UD&LÆR i Silkeborg kommune

UD&LÆR i Silkeborg Kommune formidler undervisnings- og læringsforløb som alle har det til fælles, at de afvikles i eksterne læringsmiljøer – børnene og de unge skal ud af de vante rammer og møde andre aktørers særlige fagområde.  Der er ingen specifikke krav til typen af udbyder, det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som kan bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for skoler, daginstitutioner eller ungdomsuddannelserne.

Undervisnings- og læringsforløbene på UD&LÆR kan bidrage til skolernes og dagtilbuddenes opfyldelse af læringsmål gennem mange forskellige forløb, hvor oplevelse, læring og faglighed går hånd i hånd. Søger du inspiration til den åbne skole, så er UD&LÆR.dk et godt sted at starte. Nogle af tilbuddene er gratis og andre koster noget – det står alt sammen  under de enkelte præsentationer.

Vi håber på, at platformen kan hjælpe dig med at komme ud og få glæde af det udvidede læringsrum, der ligger i lokalmiljøet til gavn for børn og unges læring og trivsel.

Platformen bliver opdateret løbende, så hold øje her på siden – eller gennem vores nyhedsbrev, hvor nogle af de mange læringsforløb også vil blive præsenteret.

Giv gerne "Feedback". Der er brug for ideer og ekspertise til den videre udvikling af UD&LÆR. 

UD&LÆR er et samarbejde mellem:

Skoleafdelingen

Børne- og familieafdelingen

Kultur- og Borgerserviceafdelingen i Silkeborg Kommune.