WORKSHOP: Eksperimenterende maleprocesser

Beskrivelse

På denne workshop går vi bag om Asger Jorns kreative eksperimenter og udforsker hans forskellige kunstneriske idéer.

Vi starter med en aktiv omvisning, hvor eleverne gennem skitsetegning og små øvelser bliver fortrolig med Jorns værker og forskellige billedudtryk. Vi undersøger bl.a. princippet omkring "automattegning" og diskuterer flertydigheden i Jorns billeder.

Derefter går vi i værkstedet og afprøver selv to forskellige eksperimenterende maleprocesser - drypmalerier og kugletrillebilleder. Her kan man ikke male forkert! Vi lægger penslen til side og afprøver alternative metoder til at male og skabe billeder.

Formål

Forløbet sætter elevernes viden og færdigheder i spil i et eksternt læringsrum og styrker herved visuelle, sproglige og refleksive kompetencer.

Med udgangspunkt i Asger Jorns kunst diskuteres tilfældighedernes rolle i den kreative proces.

Eleverne undersøger materialernes muligheder og eksperimenterer med kunstneriske teknikker.