Gratis

"Vores hjem" på jeres skole

Beskrivelse

Få besøg på jeres skole, hvor Videncenter Naturfag i samarbejde med jer laver et forløb med udgangspunkt i undervisningsmateriale "Vores hjem", som er udviklet af Ørsted sammen med Verdensnaturfonden WWF og Ordet Fanger. Materialet kan downloades på https://orsted.com/da/explore/our-home. Undervisningsmaterialet "Vores hjem" formidler viden om klimaet i børnehøjde og italesætter klimaudfordringer med fokus på løsningerne for en grøn og bæredygtig fremtid.

Vi har nogle små opstillinger/forsøg med, som kan hjælpe eleverne til at få en større forståelse for materialet. 

 1. opstart på forløbet (bl.a. oplæsning af børnebog)
 2. arbejde i forskellige arbejdende værksteder (3 stationer)
 3. samtale med eleverne om forskellig små forsøg
 4. afslutning på dagen
 5. eleverne kan eventuelt arbejde med at konstruere/bygge et bæredygtigt hjem

Formål

At eleverne

 • bliver bevidste om, at vi alle er en del af en stor fælles verden
 • forstår, at vi alle kan gøre en forskel dagligdagen mht. bæredygtighed og klimaforandringer

Kompetenceområde

 • Undersøgelse > Hvordan kan man lave undersøgelser af klimaet?
 • Modellering > Modellering af drivhuseffekten (syltetøjsglas)
 • Perspektivering > Klima på jorden
 • Kommunikation > Forståelse af bl.a. vands kredsløb og en gengivelse af det, der observeres
Sted

Foregår på skolen.

Undervisningsmateriale