Undervisning efter skoletiden

Beskrivelse

Et kursustilbud fra vores idékatalog over samarbejdsmuligheder:

  • Den Kreative Skole har undervisning på halvdelen af Silkeborg kommunens skoler. Undervisningen tilstræbes at foregå på den lokale skole i løbet af og mest i den sidste del skoledagen.
  • Undervisningen består af musikhold, sammenspil, instrumentalundervisning på hold og enkeltvis, dansehold, billedkunst, og eventuelle andre hold, der kan findes elevgrundlag for.
  • Undervisningen finansieres af elevbetaling og som en del af Den Kreative Skoles virke.
  • Undervisningen lokalt muliggør deltagelse for mange elever, der ikke har mulighed for at blive transporteret til Silkeborg, men her har mulighed for at blive undervist lokalt på egen skole.
  • Undervisningen aftales med den enkelte skole og tilrettelægges med hensyn til lokaler i samarbejde med skolens egen undervisning.
  • Den Kreative Skole sender opslag ud til skolens intranet, og hver enkelt elev får folder med aktuelle undervisningstilbud uddelt.
  • Tilmelding, tilrettelæggelse og betaling kører over Den Kreative Skoles daglige virke.

 

Formål

Forældre og elevbetalt undervisning efter skoletiden.

Sted

Aftales med den enkelte skole.