Gratis

Stærk på nettet - introduktionsworkshop

Beskrivelse

Stærk på nettet er et undervisningsforløb med fokus på følgende seks digitale færdigheder: Søg, bedøm, gem, producér, del og deltag.

I introduktionsworkshoppen vurderer eleverne deres egne styrker og svagheder ift. de seks digitale færdigheder. Når eleverne har udarbejdet deres eget færdighedshjul, arbejder de med øvelser, der har til formål at styrke elevernes færdigheder.

Stærk på nettet er et dialogværktøj og indeholder derfor øvelser, der skal få eleverne til at reflektere over deres handlinger på nettet.

KONTAKT: Annika Sehested Olsen – aso@silkeborgbib.dk

Forberedelse

Introduktionsworkshoppen introducerer eleverne til Stærk på nettet. Derefter er der i alt tre undervisnings-forløb at vælge imellem:

  1. Skab din egen Wiki
  2. Takt og Tone på nettet
  3. Eleverne som Ambassadører

 

Af disse forløb kan du frit vælge, hvilke(n) I vil arbejde videre med i klassen. Ved tidspres kan du vælge ét af delforløbene i Takt og tone på nettet eller blot have introduktionsworkshoppen. Men det største lærings-udbytte ses ved gennemførelse af både introduktionsworkshop og minimum ét af de tilhørende undervisningsforløb. Som afslutning på hele forløbet skal eleverne enkeltvis gennemføre færdighedshjulet igen. Du får adgang til at se dine elevers færdighedshjul før og efter samt klassens samlede færdighedshjul før og efter.

Se mere på https://wikidigi.dk/  hvor der også er en generel lærervejledning samt lærervejledninger til de enkelte undervisningsforløb.

 

Til forløbet skal eleverne hver have enten én PC, tablet eller smartphone til rådighed.

 

Formål

  • Eleverne får kendskab til digital dannelse gennem de seks
    digitale færdigheder: Søg, bedøm, gem, producér, del og deltag.
  • Eleverne får et overblik over deres egne styrker og svagheder ift. de seks færdigheder gennem udarbejdelsen af deres eget færdighedshjul.
  • Eleverne klædes på til at kunne arbejde videre med de gratis tilhørende undervisningsforløb.
Sted
Silkeborg Bibliotekerne
Hostrupsgade 41 A
8600 Silkeborg
Tilmelding