Gratis

Skralde-Hacks - Fra skrald til skat!

Life Hacks

Beskrivelse

Brug et skralde-hack som et kreativt indslag i din undervisning om bæredygtighed, genanvendelse, ressourcer og affald. Eleverne får en forståelse for at materialer de ellers ville smide ud, kan bruges på forskellige måder til at skabe nye genstande, som kan bruges i hverdagen. Skraldet bliver til skat. Eleverne kommer til at arbejde med et centralt samfundsfagligt og naturvidenskabeligt emne og lærer om emnerne ved at bruge hænderne og deres kreativitet.

Aktiviteter

DIY ideer til at skabe nye ting af ressourcer der ellers ville roterer i et genanvendelsessytetm eller være gået til spilde.

Forberedelse

Der gemmer sig mange sjove udfordinger og genstande i vores skrald!

Efterbehandling

Brug hacksne i forbindelse med et længere forløb om affald, bæredygtighed og ressourcer. Lav en udstilling med de genstande som eleverne har lavet og afslut med en skraldefest, hvor Silkeborg Kommune kan komme på besøg og vise en skraldebil frem.

Formål

Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan lave af skrald!

Undervisningsmateriale
Byg en bil af plastikflasker, drevet af elastikker
Lav en musefælde af en plastikflaske
Fold en kurv af aviser
Lav en lampe af papkrus
Lav en popkornmaskine af metaldåser!