Gratis

Skovens dyreliv

Beskrivelse

Hvad sker der i skoven?

Lær om de mange spændende ting, der sker i naturen om efteråret og vinteren. Træernes blade skifter farve, og mus, egern og andre pattedyr gør sig klar til vinterens komme. Men hvordan klarer man sig egentlig gennem en lang og kold vinter, hvor det kan være svært at finde føde og holde varmen? Det søger vi svar på i dette forløb. 

Aktiviteter

Turen starter med en introduktion til nogle af skovens dyr. De kan være svære at opleve, og derfor starter vi med at se nogle af de udstoppede dyr fra Naturskolen. Herefter deltager eleverne i en klassisk naturtur med fortællinger rundt ved udvalgte steder i skovene. Der er indlagt små aktiviteter – det kan fx være at røgte musefælder og finde forråd ligesom mus, egern og andre dyr, regne på populationsdynamik eller hjælpe med at fodre nogle af pattedyrene i Aqua Dyrepark. Eleverne lærer også om spor fra dyr. Spor kan være mange ting – det er meget andet end blot fodspor. Vi besøger også den gamle grævlingegrav. Mon der er nogen, der er flyttet ind?

Forberedelse

I kan forberede jer ved at lære om, hvad der kendetegner et pattedyr - for hvad vil det egentlig sige at være et pattedyr? Hvilket slags dyr er mennesket? I kan også undersøge, hvad der er verdens største og mindste pattedyr. Eller hvad der er Danmarks største og mindste patterdyr - både på land og i vandet. Her kan i sammenligne dyrene og jer selv, fx højde, vægt, størrelse på hjertet eller antal pulsslag i minuttet.  

Efterbehandling

Skriv en historie om de dyr, I har set på turen - der må også godt være tegninger til. Måske skal bogen have historier for hver årstid? Hsitorierne kan være om dyrets liv, men kan også være mere faktabaserede mht. alder, vægt, føde osv. Til sidst kan I samle alle historierne i et værk, så eleverne på den måde laver deres egen "Klassens store naturbog om pattedyr"

Formål

Mål med forløbet er, at eleverne lærer nogle af skovens store og små pattedyr at kende, lærer om sportegn og hvilke dyr, de tilhører. De lærer også om dyrs livsbetingelser og ændringer heri knyttet til årstider.

Kompetenceområde

  • Undersøgelse > Undersøgelser i naturfag
  • Modellering > Organismer, Vand luft og vejr
  • Perspektivering > Organismer, Vand, luft og vejr.

Lærerrolle

Hjælpe eleverne til at genkende stof fra undervisningen, være aktivt deltagende og understøtte eleverne i aktiviteterne.

Sted
AQUA Naturfagscenter
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Tilmelding
Tlf.nr. 89212173