Gratis

Rundt om skulpturen

This is not an Acorn

Beskrivelse

Tag din klasse med rundt om skulpturen i tre trin:

  • skulpturens historie, udtryk og betydninger - en billedfortælling
  • skulpturjagt i parken - gang i kroppen
  • fremstilling af skulptur - omsætning af viden i praksis

Dine elever bliver sammen med KunstCentrets formidler klogere på skulpturens historie, udtryk og betydninger, de kommer på skulpturjagt i den store skulpturpark og oplever vidt forskellige skulpturer, og de skal selvfølgelig også selv lave en skulptur med udgangspunkt i, hvad forløbet har lært dem. Der knytter sig et før- og eftermodul til forløbet. 

Tilbuddet er målrettet billedkunstfagets læringsmål for 3.-5. klasse.

Aktiviteter

På KunstCentret får eleven en kronologisk, billedbåret fortælling om skulpturens historie, herunder dens stilistiske og betydningsmæssige udvikling. Vi ser og mærker på materialer og lærer kort om forskellige teknikker – og ikke mindst skal vi på skulpturjagt i parken. Eleven får herigennem redskaber til Billedanalyse.

Vi skal også lave en skulptur. Eleven præsenteres for en række spørgsmål/benspænd, der aktiverer den opsamlede viden og skal herefter lave en model af en skulptur til en konkret placering i parken (dvs. på et oversigtskort). Eleven skal i sin Billedfremstilling forholde sig til skulpturens tema, placering, størrelse og materiale.

Forberedelse

Før besøget ser klassen en kort film om den rullende skulptur Sisyphus som afsæt for en snak om, hvad en skulptur egentlig er, og hvad den kan fortælle. Som lærer kan du med fordel på forhånd læse formidlingsteksten om værket. Klassen orienterer sig desuden på Silkeborg Bads hjemmeside for et indblik i stedets historie som kurbad. Klassen skal på skulpturjagt i grupper, så hav gerne grupperne inddelt på forhånd (to og to eller á 4-5, hvad du vurderer er bedst)

Se filmen her (varighed 3:22 minutter).

Se tekster under Materialer.

Efterbehandling

Forløbet lægger op til læringsmålet Billedkommunikation i en præsentation af dagens resultater hjemme på skolen. Det være sig digitalt eller i fysisk form.

Formål

Gennem dialog, aktivering og bevægelse lærer eleven skulpturen og dens historie, betydninger og virkemidler at kende.  Eleven fremstiller selv en skulptur og skal herunder gøre sig overvejelser om skulpturens tema og forhold til omgivelserne.

 

Sted
KunstCentret Silkeborg Bad
Gjessøvej 40
8600 Silkeborg

Ring på dørklokken, når I ankommer.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet knytter sig klassens arbejde FØR besøget.

Filmen er til visning i klassen.

Den ene tekst hevender sig til eleverne, den anden er baggrundsinfo til dig som lærer.

Tilmelding

Tilmelding foregår til receptionen pr. mail eller telefonisk i åbningstiden (se åbningstider nedenfor). 

Jo før I kan booke forløbet, des bedre chance har vi for at kunne imødekomme jeres dato-ønsker.  

Bemærk:

  • Din tilmelding er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse.

Åbningstider

  • Sommer (maj-september): tirsdag-søndag 10-17
  • Vinter (oktober-april): tirsdag-fredag 12-16 og lørdag-søndag 11-17
Tlf.nr. 86 81 63 29