Rotaget - teori, praksis og fejlretning

Beskrivelse

Attention… Go! er et læringstilbud til udskolingen, der giver eleverne mulighed for at arbejde med roning både i teori på skolen og i praksis i roklubben, således at de lærer den optimale robevægelse. Eleverne arbejder med roning både i teori og i praksis, således at de lærer den optimale robevægelse. De lærer om muskler og leddenes funktion generelt, og derudover skal de analysere musklernes arbejde og leddenes bevægelser gennem hele rotaget. De bliver også introduceret til videoanalyse.

Forløbet omfatter 4-5 lektioner (à 1,5-2 timer). Undervisningen sker skiftevis på skolen og i Silkeborg Roklub eller med romaskiner til leje ude på skolen.

 

Undervisningsmaterialet til skolerne består af:

 •  Lærerhæfte 
 •  Elevhæfter
 •  PowerPoints
 •  Instruktionsvideo

 

Undervisningsmaterialet:

 • omhandler idrætsfaglig viden fra rosporten.
 • imødekommer de nye forenklede Fælles Mål.
 • fokuserer udelukkende på roning i romaskine, og kan derfor bruges året rundt.

 

 

Undervisning

Læreren er hovedansvarlig for undervisningen. Ved hver anden lektion benyttes romaskiner. Her foregår undervisningen enten i Silkeborg Roklub eller på skolen med romaskiner til leje.

Formål

Formålet er at:

 •     Opnå en forståelse af musklernes arbejde og leddenes bevægelser under rotaget.
 •     Kunne analysere rotaget teoretisk og udføre det korrekt i praksis.
 •     Arbejde med egen koncentration og kropskontrol under rotagets udførelse, og derigennem øge kropsbevidstheden og kropsforståelsen.
Sted

Undervisningen sker skiftevis på skolen og i roklubben (eller med romaskiner til leje ude på skolen).

Yderligere information
Aktiviteter

Materialet lægger op til følgende undervisningsplan:

 •  Ca. 4 timers teoretisk arbejde på skolen: teori om rotaget, musklernes arbejde, de tre motorer.
 •  Et besøg i Silkeborg Roklub på 1,5 time: rotaget i praksis, brug den tillærte teoretiske viden.
 •  Ca. 2 timers teorietisk arbejde på skolen igen: teori om punktanalyse.
 •  Et besøg i Silkeborg Roklub på 1,5 time: punktanalyse i praksis med brug af app’en Hudl Technique.
Undervisningsmateriale
Undervisningsmaterialet er gratis at benytte og kan downloades hos Dansk Forening for Rosport.