Gratis

Kort og kompas

Beskrivelse

Kan du finde hjem uden GPS?

Kan du kende forskel på højre og venstre? Altså min højre og din venstre? I dette forløb ser vi nærmere på vores orienteringsevne, og vi skal lære at bruge både kort og kompas. Snør skoene og tag med ud i det blå - vi håber, at alle mand finder hjem igen...

Aktiviteter

Vi starter som regel i naturskolen eller ved bålhytten, hvor vi taler lidt om dyrs evne til at orientere sig. Herefter skal vi prøve at lave et slags kompas. Vi kigger også nærmere på et rigtig kompas samt forskellige kort. Herefter går vi i gang med øvelser, der træner brugen af kompas med afstand og retning, og vi laver sammen et løb, hvor der skal løses forskellige opgaver undervejs. 

Forberedelse

I må meget gerne øve jer i at læse et helt almindeligt, analogt kort. Undersøg fx målestoksforhold, signaturer og konturlinjer - hvorfor er det smart at vide noget om det? I kan også øve jer på verdenshjørnerne. Har I styr på dem inde i jeres klasse? Hvad med udenfor? 

Efterbehandling

Lav jeres eget løb hjemme på skolen, hvor eleverne i hold laver forskellige løb til hinanden, eller står for placeringen af de enkelte poster på et fælles løb. I kan også prøve at arbejde med app'en Nature Challenge fra DGI. Her skal eleverne løse bestemte opgaver og melde tilbage til spilstyreren, der så uddeler point. Løbet kan laves på en fodboldbane, i skolegården eller i fx skoven - det er helt op til jer. I kan også lave et kort over jeres skole og indsætte verdenshjørner, signaturer og målestoksforhold.

Formål

Målet er at gøre elverne mere fortrolige med kort og kompas. Eleverne samarbejder om praktiske øvelser i den lokale natur og får forhåbentlig en oplevelse af, at natur- og friluftsaktiviteter har en positiv indvirkning på deres fysiske og mentale sundhed.

Kompetenceområde

Natur/teknologi

  • Modellering > Naturen lokalt og globalt
  • Kommunikation > Ordkendskab

Idræt

  • Alsidig idrætsudøvelse > Natur- og udeliv
  • Alsidig idrætsudøvelse > Kropsbasis
  • Idrætskultur og relationer > Samarbejde og ansvar

Lærerrolle

Lave fungerende grupper, hjælpe eleverne til at genkende stof fra undervisningen, være aktivt deltagende og understøtte eleverne i aktiviteterne.

Sted
AQUA Naturfagscenter
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Tilmelding

Udfyld formularen via feltet "Kontakt udbyder"

Tlf.nr. 89212173