Klassetrivsel for klassen

Beskrivelse

Børns Vilkår hjælper jer med at finde frem til, hvad børn og voksne kan gøre, hvis der foregår mobning og mistrivsel i klassen. Vi giver børnene ideer til, hvordan de kan gå fra at være passive tilskuere til at blive stærke nok til at blande sig.

I oplægget vil vi i fællesskab finde svar på, hvad mobning er, hvorfor mobning findes, og hvilke forskellige roller der er i en gruppe, hvor der foregår mobning? Hvad gør mobning ved dem, der bliver mobbet? Og hvordan kan I som klasse stoppe mobning sammen? Vi taler også om, hvordan trivslen i klassen kan styrkes, så alle børn synes, det er rart at komme i skole.

Oplægget bygger primært på dialog med børnene. Vi inddrager øvelser, cases fra BørneTelefonen og præsenterer problemstillinger, som børnene skal tage stilling til.

Formål

Fælles Mål: I denne workshop opfylder vi mål indenfor elevens alsidige udvikling, dansk samt sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Målet med oplægget er, at børnene:

• Opnår viden om, at alle børn skal have mulighed for at være en del af fællesskabet.
• Får viden om mobning, trivsel og personlige grænser.
• Kan tale om trivsel.
• Kan vurdere følelsesmæssige dilemmaer i relationer.
• Har en viden om hvordan vi bruger sproget i handlinger.