Gratis

Kaagtur

Beskrivelse

En dag i pramdragernes fodspor... 

Er du klar til en dag med vabler og splinter i hænderne og hårdt arbejde for næsten ingen penge? Okay, indrømmet - måske går det ikke helt så galt. Men historien er nu ellers god nok. I dette forløb skal eleverne sejle den gamle sø-pram, kaagen Christine, og styre hende uden om brinker og broer, så vi til sidst kommer ud på søen. Vi sejler dog ikke langs Gudenåen helt til Randers, som man gjorde før i tiden, men en lille tur ud på den nærliggende sø, hvor vi ser nærmere på natur og kulturhistorie omkring Silkeborg.

Aktiviteter

En tur med kaagen Christine er en oplevelsese, der gør godt for krop og sjæl. En kaag, eller pram, er et fladbundet fartøj, som i Gudenå-området blev brugt til at fragte forskelligt gods eller varer frem og tilbage mellem åens byer. Arrangementet starter med en gennemgang af sikkerhed til søs og en introduktion til de teknikker, I skal bruge for at sejle kaagen. På turen, hvor eleverne selv stager prammen, ser vi på søens liv både over og under vandoverfladen. Vi oplever også Søhøjlandets storslåede landskab. Naturvejlederen vil undervejs fortælle om kaagsejlads i gamle dage, om Søhøjlandets kulturhistorie samt om nogle af de ting, der fiskes op af vandet. Kaagen udgør en fremragende undersøgelsesplatform, når man vil studere de ferske vandes natur.

OBS:

  • Vær opmærksom på, at den planlagte rute kan ændres, hvis vejret vil det anderledes. Dermed kan turen blive afkortet, hvis naturvejlederen vurderer det nødvendigt. 
  • Det kræver sejladstilladelse at deltage i aktiviteterne. Du finder link til denne i "Undervisningsmateriale" herunder.
  • Kaagen må kun medbringe 18 personer af gangen. En klasse sejler derfor som oftest i to hold. 
Forberedelse

Turen kræver ikke forberedelse, men måske I kan finde materiale om Gudenåens kulturhistorie, trækstien og pramdragerne, der trak prammene tilbage mod strømmen. Randers Kommune har lavet en lille film om pramdragerne, som kan findes her: https://www.youtube.com/watch?v=irTTAcO9x3M

Efterbehandling

Hvad har jeres oplevelse med kaag haft af betydning for jer? Prøv at sætte ord på jeres individuelle oplevelser, fx ved at lave en video eller skrive en dagbog/reflektion om emnet. 

Formål

Målet med forløbet er, at eleverne lærer om natur og kulturhistorie omkring Silkeborg på oplevelsesrig måde, der også styrker deres samarbejdsevner.

Kompetenceområde

Idræt

  • Alsidig idrætsudøvelse > Natur- og udeliv
  • Alsidig idrætsudøvelse > Kropsbasis
  • Idrætskultur og relationer > Samarbejde og ansvar

Historie

  • Kronologi og sammenhæng > Det lokale, regionale og globale

Biologi

  • Undersøgelse > Undersøgelser i naturfag
  • Kommunikation > Ordkendskab

Lærerrolle

Lave fungerende grupper, hjælpe eleverne til at genkende stof fra undervisningen, være aktivt deltagende og understøtte eleverne i aktiviteterne.

Sted
AQUA Naturfagscenter
Vejlsøvej 55
8600 Silkeborg
Undervisningsmateriale
Tilmelding
Tilmelding
Tlf.nr. 89212173