Gratis

Informationssøgning og kildekritik

Beskrivelse

BiblioteksPionererne er et samarbejde mellem Silkeborg Bibliotekerne og folkeskolerne i Silkeborg. I skoleåret 2016/17 har pionererne udarbejdet et tilbud om et samlet forløb i informationssøgning og kildekritik for alle elever i Silkeborg kommune, på alle klassetrin - hele vejen gennem folkeskolen.
Tilbuddet består af en række introduktionstilbud for eleverne i 0. – 4. klasse samt seks Meebook-forløb for 5. – 9. klasse under faget Bibliotek/PLC.
Fælles for alle tilbud er, at de følger en progression i forhold til de kompetencer, der arbejdes med på de forskellige klassetrin. Introduktionstilbuddene til folkeskolens mindste klasser kan benyttes enkeltvis, mens Meebook-forløbene i 5. – 9. klasse forudsætter, at eleverne har arbejdet med forløbene på de forudgående klassetrin. Forløbene på Meebook kan bruges som de er, eller de tilpasses så de passer ind i de emner og temaer klassen arbejder med.

Se mere her: Informationssøgning og kildekritik for 0.-9. klasse

For nærmere information og aftale, venligst kontakt:
Annika Sehested Olsen - aso@Silkeborgbib.dk

 

Formål

At klæde eleverne på til at kunne søge informationer på nettet.

At gøre eleverne i stand til at vurdere de enkelte kilder, de benytter.