Gratis

Gratis besøg af rollemodeller fra EUD

Beskrivelse

Rollemodellerne fra Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) besøger 7.-10. klasser i hele landet.

Med personlige fortællinger om deres vej til en erhvervsuddannelse, deres hverdag i skole og praktik og deres fremtidsmuligheder, udfordrer og nuancerer rollemodellerne elevernes valg af ungdomsuddannelse.

Se mere på og book på https://vejentileud.dk/

 

Formål

Gennem ung-til-ung-formidling får udskolingselever inspiration til deres uddannelsesvalg.

Rollemodellernes fortællinger er med til at vise eleverne, at EUD og EUX er seriøse og attraktive uddannelser, som bør opfattes på lige fod med for eksempel STX og HHX.

Alle rollemodeller har fået professionel træning i at holde oplæg og gå i dialog med eleverne.

Tilmelding

Læs mere om besøget og book en rollemodel på rollemodellernes hjemmeside: www.vejentileud.dk

Tilmelding