Gratis

Gæt en dims

Beskrivelse

Eleverne præsenteres for mystiske dimser fra forskelige fagområder. De skal gætte, hvad dimsen er, og hvad den kan bruges til.

I grupper skal eleverne samtale om dimsen, opstille hypoteser og søge informationer hos eksperter, i bøger og på nettet. Formiddagen afsluttes med en fremlæggelse af gruppens resultater.

Formål

  • At eleverne kan gennemføre enkle, systematiske undersøgelser ved hjælp af den naturvidenskabelige arbejdsmetode.
  • At eleverne kreativt kan kombinere viden og erfaringer fra forskellige områder på nye måder.
  • At eleverne kan benytte målrettede strategier til identificering, søgning og validering af information.
  • At eleverne kan identificere forskellige stoffer og materialer i dimsen.
Sted

Forløbet foregår på Silkeborg Bibliotek eller på jeres skole.

Yderligere information
Baggrundsviden

Eleverne skal inddeles i grupper af 3-4 børn.

Hver gruppe skal have adgang til en pc eller tablet og en mobiltelefon.

KONTAKT: Karen Nørby Kristiansen - knk@silkeborgbib.dk