Gratis

Fra Skrald til Skat - Inspirationskatalog

Fra Skrald til Skat - inspirationskatalog

Beskrivelse

Vi har samlet undervisningsmaterialer, som du kan bruge til både kortere og længere forløb. Og materialet er udvalgt, så det i mange forløb understøtter Fælles Mål i de nævnte fag. Der er desuden lagt op til tværfagligt samarbejde, både mellem naturfagene og med øvrige fag i skolens fagrække. Materialet imødekommer også kompetencetænkningen i skolen, og der vil være rig mulighed for, at eleverne kan udvikle færdigheder og viden om håndtering af affald. Elevernes handlekompetence vil kunne udvikles gennem en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Formål

'Fra Skrald til Skat' er en kampagne, der sætter fokus på resosourcerne i affaldet. Kampagnen består af dette inspirationskatalog, der findes her, men også i en trykt udgave ude på skolerne.

Sted
Teknik og Miljø, Silkeborg Kommune
Undervisningsmateriale
Her finder du inspirationskataloget.