Gratis

Flygtninge i Silkeborg - 1945-1947

Flygtninge i kø til køkkenet

Beskrivelse

På Vestre Kirkegård i Silkeborg findes 71 gravsten, som vidner om mere end 300 tyske flygtninges skæbne her i Silkeborg. Med dem som udgangspunkt fortælles historien om flygtningene i Silkeborg 1945-1947, deres liv, håb og drømme og forholdet til danskerne og det danske samfund. Tyskerne blev indlogeret under ret strenge forhold og måtte ikke have kontakt med danskere overhovedet - vi taler om hvorfor man havde så strenge forhold og om hvad der er rimeligt og hvem der har ansvar for flygtninge.

Selve forløbet foregår så vidt muligt på Vestre Kirkegård og vil forløbe med forskellige opgaver, anskueliggørelser og aktiviteter som er med til at sætte historien i relief.

Vi samarbejder med kirkegårdskontoret på Vestre Kirkegård så der er i det omfang det er nødvendigt og muligt forhold til bisættelser mm muligt at låne et lokale hvis vejret bliver dårligt.

Formål

Undervisningsforløbet giver deltagerne et indblik i et hjørne af Silkeborgs historie, der på samme tid er en øm tå, dramatisk og kompliceret historie, med mange superaktuelle elementer.

Deltagerne får et indblik i den situation, der skabte den flygtningestrøm der sendte omkring 250.000 flygtninge til Danmark fra de områder i det nuværende Polen, Hviderusland og Baltikum der tidligere hed Østprøjsen. Vi taler om hvilken situationen Danmark stod i efter Anden Verdenskrig og de forhold de tyske flygtninge kom til at leve under i Danmark. 

Vi snakker om hvem disse flygtninge var og hvilket ansvar Danmark havde overfor dem. Og vi stiller spørgsmålet om det siger noget om vores forhold til flygtninge i dag.

Under forløbet vil vi også snakke om, hvad man kan bruge sådan en historie til og om der er noget man kan lære.

Sted

Vi møde på Vestre Kirkegård ved Vestergade, hvor forløbet foregår - efter aftale kan forløbet også gennemføres i Silkeborg Arkivs lokaler på biblioteket.

Yderligere information
Aktiviteter

Forløbet vil bestå af "foredrag", visualisering og gruppeopgaver

Baggrundsviden

Det vil være en fordel hvis eleverne har haft om Anden Verdenskrig og forløbet vil fungere godt som et led i et tema om krigen eller om flygtninge generelt.