Gratis

Fairplay i idrætten - Skole OL

Fairplay i idrætten

Beskrivelse

Undervisningsmaterialet 'Fairplay i idrætten' er opbygget omkring en række episoder, der kan opstå i idrætten. Hertil kommer en række øvelser og diskussionsspørgsmål. Materialet er opbygget, så læreren kan udvælge relevante emner til en enkelt undervisningsgang eller gennemføre et forløb med alle cases og tilhørende øvelser. Materialet er målrettet Fælles Mål for faget idræt.

Temaerne i 'Fairplay i idrætten' er: rollen som medspiller, rollen som modstander, opførsel på banen, opførsel uden for banen, rollen som tilskuer, respekt for regler og når voksne snyder.

'Fairplay i idrætten' er udviklet af Skole OL, Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund

Formål

Materialet tager afsæt i følgende Fælles mål:
Efter 5. klassetrin: Eleven kan deltage aktivt i idrættens kultur og fællesskab (kompetencemål), herunder følgende færdigheds- og vidensmål:
Eleven kan samtale om tabe- og vindereaktioner
Eleven har viden om tabe- og vindereaktioner
Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter
Eleven har viden om ansvar og hensyn i idrætsfællesskaber
Eleven kan handle i overensstemmelse med fairplay
Eleven har viden om fairplay

Efter 7. klassetrin: Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer (kompetencemål), herunder følgende færdigheds- og vidensmål:
Eleven kan analysere normer og værdier i idrætskultur
Eleven har viden om normer og værdier i idrætskultur.

Tilmelding

Kræver ikke tilmelding. Materialet hentes på www.skoleol.dk