Gratis

Entreprenørskab i skolen

Beskrivelse

NYT PARTNERSKABSTILBUD TIL SKOLERNE
Biblioteket inviterer til et nyt partnerskab mellem Silkeborgs virksomheder, skoler og bibliotek i form af konceptet LAB – Laboratoriet for innovation og kreativitet. Her løser eleverne reelle udfordringer stillet af virksomheder og andre aktører fra lokalsamfundet.

Partnerskabet er vores fælles mulighed for at tage socialt ansvar, understøtte image og opdage nye løsninger på udfordringer.

LAB ER EN NEM, SJOV OG MENINGSFULD MÅDE AT UNDERSTØTTE:

  1. ”åben skole”, praktisk og anvendelsesorienteret undervisning
  2. elevernes kreative, innovative og entreprenante evner
  3. elevernes evner til at arbejde procesorienteret, organisere, kommunikere og samarbejde
  4. elevernes forståelse for samfundsfaglige forhold og egne evner til at tage ansvar i det samfund de er en del af

Undervisningen foregår hovedsageligt på skolen med introduktion og afslutning på biblioteket samt et virksomhedsbesøg.

Tilmelding til forløbet og yderligere info om udfordringerne fås hos: Camilla Sønderskov, Lærings- og kulturformidler på Silkeborg Bibliotekerne på tlf. 30 12 08 39 eller mail: cs@silkeborgbib.dk

Forberedelse

Læreren modtager et færdig undervisningsforløb og tilpasser det sin klasse i samarbejde med biblioteket.
Lærerne tilbydes et kort indledende kursus i innovation og Design Thinking, som klæder dem på til opgaven.

Formål

Projektet styrker elevernes evne til at tænke og handle innovativt og entreprenant, og giver dem nye input til valg af uddannelse og erhverv.
 

Undervisningsmateriale
Læs mere i invitationen her
Tilmelding